Nasledujúce koncepty sú vo zvýhodnených cenách, keďže sa jedná o hotové návrhy. Cena korekcie návrhu je zarátaná v sume za oznámenie. Pri daných konceptoch môžete meniť a kombinovať farebnosť a doplnky, avšak nie grafiku. Ak si budete želať iné doplnky na mieru, považoval by sa už návrh ako za upravený návrh za poplatok /diazjnérska práca/. Odorúčané kombinácie sú tie, ktoré sú uvedené v každom dizajne. :)

  • Môžete meniť farebnosť, nie dizajn
  • Komplety sa môžu kombinovať medzi sebou, stačí napísať akú položku z ktorého konceptu si prajete
  • Po prijatí textov, odosielam 1 koncept na schválenie, úpravy podľa vašich predstáv nie sú možné
  • Ak si prajete personalizované oznámenia, kontaktujte ma na email. 
  • Vyhotovenie oznámení potvrdíme spätne. Ak by nebol určitý materiál dostupný v požadovanom množstve.

  • Texty sa nedajú posúvať, nakloniť ani inak upravovať. Zvoľte si preto grafiku, ktorá sa vám páči a ktorá by vám najviac sedela s vaším textom. Nepozerajte sa ani tak na doplnky a celkový koncept ako na samotnú grafiku. Doplnky si viete nakombinovať aj z iných kompletov. Odporúčané sú avšak tie, ktoré sú navrhnuté ako celok.   
  • Oznámenia –  Treba brať na vedomie, že pri menšom alebo väčšom počte textu môže oznámenie inak vyniknúť
  • Logo – logo sa prispôsobuje vyhotovenému dizajnu. Každý font má iný tvar písmen. V prípade, že by nevyzeralo logo dobre, prehadzujú sa písmená, prípadne upravuje font.

Architecture& Design

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking.

Product& Branding

Nanotechnology immersion along the information highway will close the loop on focusing solely on the bottom line of any design project.

Planning& Management

Further the overall value proposition, organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

Rendering& 3D

We want clients and designers alike to think about their design and how it will work with the web copy, we want you think about how numbers.

Building& controlling

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, at the end of the day, going forward a new normal that has evolved.

We eliminate the superfluous and enhance the indispensable. We give importance to light and matter. We are always looking for a compromise between functionality and aesthetics.

At the start of the assessment, we scoped out which requirements and features we wanted to implement by the assessment deadline. We used the assessment brief provided to us and and took into account the amount of time.

Leadership

What we think

Bring to the table win-win survival strategies to ensure proactive domination, at the end of the day, going forward a new normal that has evolved.